En resa genom konstens historia

Konst i alla dess former har alltid funnit med oss människor. Den har dock inte alltid sett ut på samma sätt. Konst idag finns i många former och även teknologin har spelat in i dagens konst.

En resa genom konstens historia

En resa genom konstens historia

De allra tidigaste formerna av konst

På ett eller annat sätt har människan tillverkat eller ändrat föremål så att de blir till något annat. De äldsta kända exemplen av detta är 300 000 år gamla benbitar med streck inristade på ytan. De tidigaste former av konstverk verkar ha utgjorts av dekoration och konstnärliga uttryck hos människan har funnits så långt bak man kan se. De äldsta statyetterna har uppskattats vara cirka 42 000 år gamla och grottmålningar med avbildningar av djur har hittats och bedöms vara cirka 35 000 år gamla.

Den förhistoriska konsten brukar dock förknippas med introduktionen av någon form av skriftspråk vilket skedde omkring år 3 000 – 2 000 f.Kr. Konst från denna tid var oftast i form av statyer eller målningar och det var män med makt som avbildades. De äldsta delarna av det grekiska kulturarvet uppstod på Kreta för cirka 4 000 år sedan där kulturen kallads minoisk. Här skapades mycket saker som föreställde djur. Tidigare var konsten inte särskilt realistisk men det var något som ändrades nu.

Människokroppen avbildades allt oftare och individen träder fram. Etruskerna utvecklade runt 800-talet f.Kr sin egna konst, dock med influenser från den grekiska konsten. Men den etruskiska konsten var inte bara avbildningar utan bestod av väggmålningar, konstverk i bränd lera och många konstverk i form av ornament. Den romerska konsten som anses ha bildat ett eget avsnitt runt år 100 f.Kr. är ofta svår att skilja från den grekiska och den etruskiska konsten. En typisk romersk konstart är dock de många porträttbyster som skapades. I västerländerna var det kyrkans förtjänst att konsten framskred, det var nämligen endast kyrkans män som hade råd att köpa konst. Kyrkan var även de som beställde huvuddelen av all konst under medeltiden. Bildkonst i form av målningar hade därför religiösa inslag och användes för att förmedla det kristna budskapet. Små bilder, kallade ikoner, var vanliga och föreställde Kristus, Maria eller något helgon. Alla dessa gjordes med en bakgrund av äkta bladguld.

Den svenska medeltida konsten är unik då inget annat land har lyckats bevara en så rik och omfattande samling av konstföremål från denna tid. Det var inte bara måleri som var en viktig konstform under medeltiden utan även gobelänger var viktiga. Dessa användes sedan i slotten för att bevara värmen under vintern.

1500-talet och femhundra år framåt

Under dessa århundranden förekom många av de perioder inom historian som vi känner till mest om och måleriet fick en allt större plats. Under renässansen var måleriet väldigt förfinat och innehöll mycket detaljer. Till denna epok kan konstnärer som Leonardo da Vinci och Michelangelo nämnas.

Under barocken ändrades det förfinade uttryck till ett mer pompöst uttryck. Dramatik och mycket rörelser var vanligt i barockmålningar. Rokokon var som allra störst vid 1700-talets mitt och bygger mycket på barockstilen. Dock så var rokokomålningar mjukare och målningarna var mindre dramatiska och blev istället drömlika. Nyklassicismen uppstod som en reaktion mot rokokon och inspirerades av grekisk-romerska ideal och motiv. Motiven handlade mycket om kejsare och mäktiga män. Under romantiken fokuserade man på känslor och väsen och hur en viss känsla skulle kunna förmedlas på bästa sätt.

Realismen fokuserade på att avbilda föremål precis som de var, inga överdrivna motiv eller försköningar skulle förekomma. Impressionismen i början av 1900-talet karakteriseras av nya sätt att använda färg och textur. Penseldrag och fläckar blev synliga och impressionisterna ville fånga det naturliga ljuset i landskap. Med expressionismen kom konsten att ha ett individuellt intryck och att förvränga verkligheten för att kunna uttrycka en känsla eller fantasi är något som karakteriserar expressionismen.

Samtidskonst

Med samtidskonst menas den konst som skapas idag men även konst från någonstans runt 1960-talet och framåt. Konsten har på bara något decennium förändrats mycket då nya konstformer har tagit plats. Video, fotografi, installationer, ljud och performance används idag flitigt när konstnärer väljer uttrycksform.

Även inom den grafiska världen förekommer konst och det finns hemsidor som listar de mest vackraste spelen till mobiler. Konst finns överallt, nu även direkt i vår mobil eller dator, inte bara på museum längre. Tittar vi på Youtube finns massa med videokonst tillgängligt, spelar vi spel på Skylanders eller Pokerstarcasino finns det bildkonst i form av grafik och på Spotify finns massor av konst i form av ljud. Teknologin har verkligen sett till att konsten finns överallt runt omkring oss. Detta i samband med att vad som är konst har breddats har lett till att fler intresseras sig för konst i olika former vilket är ett friskhetstecken.

Mycket tyder på att konsten idag i framtiden kommer kallas för ett alldeles eget namn, inte bara samtids- eller nutidskonst. Konsten är nämligen i högform idag och har dessutom på kort tid blivit alltmer internationell.

Comments are closed.