Johannes Vermeer

Johannes Vermeer var en konstnär från Nederländerna. För den icke insatte så är han kanske mest känd för målningen Flicka med pärlörhänge. Denna målning var nämligen föremål för en filmatisering 2003. Colin Firth spelar Vermeer och Scarlett Johanson spelar flickan som finns avporträtterad på tavlan. Vermeer producerade under sin levnadstid ganska få alster men beskrivs ändå som relativt framgångsrik inom sin egen nisch. Som skäl till detta var kanske hans arbetsmetod. Den innebar ett saktfärdigt och omtänksamt arbete.  Hans stil handlar om att måla realistiska tavlor visande medelklassens vardagsliv. För den som vill äga en reproduktion så finns sådana att tillgå.

Johannes Vermeer
Johannes Vermeer

Vermeer föddes i staden Delft 1632 och dog 43 år senare. Det var i ett hus i denna stad som de flesta målningarna gjordes. Faktum är att nästan alla motiv hämtas från två av rummen där och de flesta dekorationerna är desamma. Personerna på hans målningar var oftast kvinnor. Under sin levnadstid hade han en del framgång men han har på senare tid kommit att anses vara en av de stora konstnärerna från Nederländernas så kallade Gyllene Period, vilken mer eller mindre inträffade på 1600-talet.

Historia

Det är ine känt om Johannes Vermeer studerade målarkonst för någon framstående mästare, även om många anser det. Även om han spenderade sin tid främst i hemstaden Delft så bedrevs troligen eventuella studier någon annanstans i Nederländerna. Det finns dock de som hävdar att han troligen var självlärd med sin fars konstnärskopplingar som hjälp. Vermeers far handlade nämligen med konst och drev även ett värdshus. När fadern dog så tog Vermeer över det förra. Som 20-åring så gifte sig han med Catharina Bolenes. I samband med detta så konverterades han till katolicism.  Det har spekulerats i huruvida han gjort detta enbart för att tillfredställa svärföräldrarna eller det var av övertygelse.

Hans konst, och då främst tavlan The Allegory of Faith, verkar dock tyda på det senare enligt experterna. Det var hos svärmodern som paret så småningom flyttade in hos han producerade de flesta av sina målningar. Det gifta paret fick hela femton barn. Trots att han som konstnär var någorlunda framgångsrik så fanns det tecken på ekonomiska svårigheter redan när han var i 25-årsåldern. Mot slutet av sitt liv så hade Nederländerna drabbats av ekonomiska svårigheter och krig. Detta gjorde att den redan utsatte Vermeer kom att dö utfattig och i skuld 1675. Just de ekonomiska svårigheterna ansåg frun låg bakom dödsfallet. Konstbranschen hade kollapsat och de skulle vid detta tillfälle försörja elva barn.

Verk

Johannes Vermeer producerade bara ett mindre antal tavlor under sin karriär. Av de som producerades har 34 stycken överlevt. Det sägs att han allt som allt inte gjorde ens 50 verk. Då konstnären inte var särkskilt känd utanför Delft blev han tidigt bortglömd. Dessutom tillskrevs en del av hans verk felaktigt andra mer kända konstnärer under en period. Det blev dock något av en renässans för den bortglömde konstnären när hans verk kom med i en välkänd konstkatalog på mitten av 1800-talet.

Omtvistat

Det finns idag åtminstone tre stycken tavlor utöver de 34 erkända som konstkännare tvistar om huruvida de ska tillskrivas Vermeer. Under en kort period inpå andra världskriget så förfalskades dessutom målningar framgångsrikt.

Comments are closed.