Mosaikkonsten i Italien

Mycket av konsten har sina rötter på ett eller annat sätt i Italien. Likaså mosaiken har en historia från Italien.

Mosaikkonsten i Italien

Mosaikkonsten i Italien

Det var romarna som lade grunden för den konst som mosaik har kommit att bli i Italien. Mosaik utgörs av små stenplattor som är färgade och skapar ett mönster. Genom historien har vi inte bara sett mönster utan även figurer. Det som idag finns kvar av det som är historiens mosaik i Italien är de guldbeläggningar som gjordes i palats och även på de badanstalter som byggdes runt om i Romarriket. Idag har de ofta mosaikkonstverken flyttats till ett museum för att bevaras, men vi kan fortfarande beskåda den gamla konsten. Den går att hitta både i Rom och på  museer som ligger lite utanför.

Kristendomen skapar mosaikens historia

Det som fick mosaiken att inte bara vara golvdekor utan även att sitta på väggen var kristendomen. Under Medeltiden smyckades triumfbågar och väggar med mosaik. Inspirationen kom ofta från den bysantiska kulturen och något som kännetecknar den tidsepoken och stilen är figurernas stora ögon tillsammans med att de ser väldigt strama ut. På några platser runt om i Italien hittar vi även ytterväggar som har dekorerats med mosaik. Ett bra exempel är kyrkan Santa Maria in Trasteveres som har en fasad dekorerad med mosaik.

Något som är karaktäristiskt för den här tiden runt Medeltiden är att det mestadels användes gyllene och guldiga stenar. Den här typen stenar används ända in i tiden för Renässansen. På inskrifterna som finns under Peterskyrkans kupol kan man hitta mosaik i just den här stilen. När renässansen tog slut försvann också konsten med mosaik till stor del. Inga utsmyckningar gjordes längre runt om i Rom. Det enda försöket till att återuppliva konsten hittar vi på några målningar i Peterskyrkan. En stor skillnad var det ändå på den här målningen och det är att det användes otroligt små stenar. För den som tittar på den syns det inte att det är mosaik utan att man tittar väldigt noggrant.

Cosmati mosaik

Det finns en speciell utsmyckning med mosaik som kallas Cosmati. Det var en familj under i Rom under 1100-talet som gjorde en speciell stil på golvbeläggningar med mosaik. Familjen, som under fyra generationer, arbetade med den här typen av mosaik för golv signerade sig alltid med Cosma. Deras hantverk anlitades mest till kyrkor. Förutom att de gjorda en massa konstverk i romerska kyrkor startade de även en mosaikskola och fick flera efterföljare.

Det som var typiskt för deras konst var att de blandade stenplattor med mosaik och skapade ett mönster med båda tillsammans. Små trianglar, stjärnor och andra mönster som inramas av större stenplattor. Mönstret är sedan genomgående på ett större område och skapar vackra mönster både storskaligt och småskaligt. Den här konsten lever kvar än idag mycket tack vare att namnet har levt med genom alla århundrade. Idag finns det fortfarande personer som är hängivna konsten med Cosmati mosaik. För den som vill se den gamla konsten finns det flera romerska kyrkor som har kvar det gamla golvet och de går att besöka.

Comments are closed.